Szkoła IV-VI

Zadaniem Szkoły jest wprowadzanie uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, duchowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

Szkoła oferuje wyjątkowy, niestandardowy, żywy program nauczania, który rozwija umiejętność samodzielnego myślenia, a także uczy tworzenia projektów, wzajemnej komunikacji i prezentacji; program wzbogacony o wiele interesujących form aktywnego rozwoju i zajęcia poza murami budynku szkolnego. Nasi Uczniowie mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody, kultury i nauki podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, wyjść do różnych, ciekawych miejsc czy obiektów.

II ETAP EDUKACYJNY
obejmuje klasy IV – VI szkoły podstawowej

– edukację wczesnoszkolną realizowaną w formie kształcenia zintegrowanego;

Na tym etapie realizowane są następujące przedmioty:

JĘZYK POLSKI

odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, analiza i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi w języku polskim

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi w języku obcym, przetwarzanie i reagowanie na wypowiedzi) – w naszej szkole to język angielski, a jako drugi język hiszpański.

HISTORIA

chronologia, analiza i interpretacja historyczna, tworzenie narracji historycznej, zainteresowanie problematyką społeczną, współdziałanie w sprawach publicznych

PRZYRODA

stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja, praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, poszanowanie przyrody, obserwacje, pomiary i doświadczenia – klasa IV

BIOLOGIA

badanie życia i organizmów żywych – klasa V-VI

MATEMATYKA

sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA

bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i internetu, komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno – komunikacyjnych, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań

ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego, planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu), sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym klasa IV-VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia, udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, stosowanie zasad bezpieczeństwa i zasad fair play podczas aktywności fizyczne, poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych

RELIGIA

z wykorzystaniem Katechezy Dobrego Pasterza rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy

MUZYKA

odbiór form muzycznych, ekspresja przez muzykę, analiza i interpretacja utworów – klasy IV-VI

PLASTYKA

percepcja sztuki. ekspresja przez sztukę, recepcja sztuki) – klasy IV-VI

Wszystkie obszary realizowane są na bazie materiału i pomocy montessoriańskich, które tworzą logicznie uporządkowaną całość programową.

Oferta Placówki

Szkoła realizuje autorski program edukacyjny dający uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju i odkrywania świata.

Zajęcia realizowane są w przyjaznym otoczeniu, które zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi dr Marii Montessori.

W szkole uczniowie zdobywają umiejętności pomagające im w poznawaniu i rozumienie świata poprzez czytanie literatury, odkrywanie zasad fizyki, matematyki, chemii oraz obserwację świata przyrody, a także wzbogacanie wiedzy z zakresu kultury i historii. Poza zajęciami w szkole, raz w tygodniu organizowana jest nauka pływania na basenie w Ursusie. W programie edukacyjnym Montessori, została ujęta podstawa programowa przewidziana dla szkół podstawowych.

Godziny otwarcia:

Dzieci można przywozić do szkoły pomiędzy 7:30 – 8:30 , a odbierać do godziny 14.30 lub 17:30, w zależności od wybranego wariantu.

Kształcenie specjalne odbywa się do godz. 14.30.

Wpisowe  1 700.00 zł płatne z chwilą podpisania umowy

Czesne

wariant niepełny do godz. 14:30

1 595,00

(od IX’24r. – 1 760,00 zł)

wariant pełny do godz. 17:30

1 925,00

(od IX’24r. 2 120,00 zł)

Wyżywienie:

iKuchnia jest wirtualną platformą, która współpracuje z firmą cateringową Marianna. Dzięki niej można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis skonstruowany jest w prosty i przejrzysty sposób, a jego obsługa jest przyjazna dla użytkownika. W razie jakichkolwiek problemów i pytań, służymy pomocą: 

e-mail: ikuchnia@ikuchnia.com.pl,
tel: 733 301 522, 575 067 228 

Pliki do pobrania: 

WAŻNA INFORMACJA DLA ALERGIKÓW

Przy zgłaszaniu wszelkich alergii dzieci, prosimy rodziców o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego i podpisanego skanu zgody na przetwarzanie danych medycznych dziecka, do pobrania powyżej.

DANE KONTAKTOWE

Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Elipsoida

ul. W. Żeleńskiego 53
02-403 Warszawa Włochy

REKRUTACJA

boat_home-min.png

Tak jest w naszej szkole

Aktualności

lornetka.png

Projekt Jajo

Inkubator, odchowalnik i kacznik gotowe czekają na nowych lokatorów, już wkrótce wylęg piskląt kaczych online.

Warsztaty „Mini Wysypisko”

Warsztaty Archeologiczne

W szkole trwa pasjonująca podróż w czasie dzięki regularnym zajęciom archeologicznym.