W przedszkolach i szkołach integracyjnych grupy/klasy są co do zasady są bardziej kameralne niż to ma miejsce w placówkach ogólnodostępnych. W każdej grupie pracuje przynajmniej dwóch nauczycieli-wychowawców oraz specjaliści, po to by wszystkie dzieci miały zapewnione odpowiednie wsparcie. Pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci i terapeuci integracji sensorycznej, na co dzień są obecni w życiu przedszkola i szkoły, przez co wszystkie dzieci są pod stałą opieką. Specjaliści prowadzą raz w tygodniu zajęcia dla całej grupy/klasy monitorując na bieżąco sytuacje danej społeczności.