Dziecko nie uczy się religii jak innych przedmiotów, jego duchowości rozwija się stopniowo. Dlatego tak ważne jest gromadzenie przez nie doświadczeń poprzez poznanie zmysłowe, czemu służą pomoce sensoryczne tworzone specjalnie na potrzeby Katechezy Dobrego Pasterza.

Materiał rozwojowy znajduje się w przestrzeni zwanej Atrium, które działa według zasad pedagogicznych Montessori. Jednakże pomoce tworzone dla Katechezy Dobrego Pasterza nie służą poznaniu i zdobywaniu wiedzy (jak to jest w przypadku pomocy wykorzystywanych w pedagogice Marii Montessori), ale mają za zadanie pomóc w nawiązaniu osobistej relacji z Jezusem. Atrium jest miejscem, w którym dziecko ma możliwość obcowania ze Słowem Bożym, a sam materiał rozwojowy zaprasza do pracy prowadzącej do medytacji i modlitwy. W Atrium znajduje się wszystko to, co spotkamy w kościele: paramenty liturgiczne, kolory zwizane z poszczególnymi okresami liturgicznymi, modlitwy, pomoce przybliżające kościelną rzeczywistość… Większą część czasu dzieci spędzają na pracy własnej, podobnie jak to jest we wszystkich placówkach Montessori.

Dziecko w wieku przedszkolnym posiada inne cechy religijności niż dorosły. Cechuje się tzw. „pozytywna duchowość”: jest nastawione na relacje, na rzeczy dobre, szuka Pana Boga, cieszy się z nawiązanej z Nim relacji, żyje rzeczywistością, która je otacza. Dlatego dorosły – w tym przypadku katecheta – ma za zadanie pomóc mu spotkać się z Bogiem i towarzyszy w pogłębianiu ich relacji. To on stwarza odpowiednie warunki do tego, by ta relacja została zbudowana.