Wychodząc naprzeciw prośbom rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz potrzebie zapewnienia naszym wychowankom miejsca do harmonijnego rozwoju na kolejnym etapie edukacyjnym, w 2011 roku otworzyliśmy Integracyjną Podstawową Szkołę Montessori Elipsoida.

Początkowa działalność szkoły skupiała się na nauczaniu zintegrowanym w klasach I-III i obejmowała pięć Rodzin. Z każdym rokiem szkoła powiększała się i przyszedł dzień w którym zaczęło brakować miejsca.

 

W 2015 r. rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły, dzięki której zyskaliśmy przestrzeń i możliwość działania na kolejnym etapie edukacyjnym oraz salę gimnastyczną. Był to początek stopniowego rozwoju szkoły, która obecnie realizuje proces edukacyjny w pełnym zakresie, a więc dla klas I-VIII.

Po sukcesie pierwszego z naszych przedszkoli oraz rozwoju placówki szkolnej, w związku z rosnącym zainteresowaniem otworzyliśmy kolejne Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola Montessori Elipsoida, tym razem w dzielnicy Włochy przy ul. Żeleńskiego 5.

Rozwijając naszą firmę oraz działające w jej obrębie od początku stawialiśmy i stawiamy nadal na przyjazne otoczenie, dobrą atmosferę i odpowiednie wyposażenie, profesjonalne pomoce dydaktyczne dedykowane edukacji Montessori oraz sprzęt umożliwiający specjalistyczne terapie. Posiadamy sale dedykowane do pracy specjalistycznej logopedy, psychologa, fizjoterapeuty i terapeuty SI oraz do zajęć muzycznych (w tym muzykoterapii).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkola i Szkoła Montessori Elipsoida są integracyjnymi placówkami oświatowymi. Działają na podstawie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa i są pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.