Niepubliczne przedszkole Warszawa Ursus

Integracyjne Niepubliczne Przedszkola Montessori Elipsoida w Warszawie oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori. Program edukacyjny daje dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju i odkrywania świata przy pełnym poszanowaniu ich wolności i godności. Zajęcia realizowane są w przyjaznym otoczeniu, które pozwala dzieciom rozwijać naturalną chęć zdobywania wiedzy.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje on następujące grupy związane z:

 • pomocami do ćwiczenia codziennego dnia
 • pomocami do kształcenia zmysłów
 • pomocami do matematyki
 • pomocami do nauki języka ojczystego
 • pomocami do nauki języka angielskiego
 • pomocami do kultury
 • pomocami do wychowania religijnego opartego na katechezie Dobrego Pasterza

Małe przedszkole Ursus

W przedszkolu nie ma typowych zabawek, tylko materiał rozwojowy Montessori, z którym dzieci pracują. Sale są tak urządzone by dzieci miały łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkiego czego potrzebują. Zestaw pomocy ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań dziecka, stymulację jego poczynań przy jednoczesnym wprowadzaniu dziecka w kulturę i cywilizację.

Montessori Warszawa – przedszkole z misją oraz wizją

Tradycje, którym na pierwszym miejscu przyświeca zbalansowany rozwój dzieci to najważniejsza misja, która przyświeca każdej placówce z programem nauczania Montessori. Warszawa – przedszkole położone na Ursusie – nie jest w żadnym stopniu wyjątkiem. Edukacja i pedagogika Montessori w ogromnej mierze skupiają się na wykorzystaniu indywidualnego potencjału naszego dziecka. Staje się ono nie tylko wyposażone w podstawową wiedzę, ale także ciekawe świata i chętne odkrywania nowych tajemnic.

Warszawa – przedszkole Montessori z najlepszą kadrą

Pierwsze lata życia to poszukiwanie dorosłych wzorców, które pokażą świat w taki sposób, aby był on interesującym miejscem. Oprócz rodziców najbliżej do takiego miana mają wychowawcy w przedszkolach. Szczególnie tyczy się to największych miast w kraju, do których należy Warszawa. Przedszkole Montessori to miejsce, w którym kadra rozumie dziecięce potrzeby oraz stara się rozwijać je w jak najbardziej zbalansowany sposób. To w dużej mierze dzięki im doświadczeniu i profesjonalizmowi Wasze pociechy zaliczą tak dobry start przed pierwszymi wyzwaniami w życiu szkolnym.

Wpisowe  1 500.00 zł płatne z chwilą podpisania umowy

Czesne:

 • wariant niepełny do godz. 14:30 – 1450,00 zł (od IX’24r. – 1600,00 zł)
 • wariant pełny do godz. 17:30 – 1.695,00 zł  (od IX’24r. 1900,00 zł)

Wyżywienie:

Dzienna stawka żywieniowa – 20.00 zł.

 • II śniadanie
 • Obiad z dwóch dań
 • Podwieczorek

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-17:30 Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy oraz przerwy ustalone przez organ prowadzący.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem w sprawie szczegółowej oferty.

Przedszkole Ursus – Integracyjne Niepubliczne Przedszkole

Przedszkole Ursus to Integracyjne Niepubliczne Przedszkole zlokalizowane w Warszawie, które swoje metody wychowawcze opiera na metodach pedagogicznych dr Marii Montessori. Wszechstronny rozwój, niekonwencjonalne metody nauczania oraz możliwość stymulacji dziecka sprawia, że dużo lepiej poznaje ono świat oraz staje się bardziej samodzielne szanując jednocześnie swoje granice, godność oraz swobodę.

Małe przedszkole Ursus – nurt pedagogiczny Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori jest coraz bardziej popularnym nurtem nauczania i wychowania wybieranym przez coraz szersze grono rodziców. To właśnie dlatego małe przedszkole Ursus zdecydowano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom opiekunów i wdrożyć sposób opieki zaproponowany przez słynną panią doktor. Głównym założeniem metody wychowawczej jest to, że każde dziecko jest inne, ma inne potrzeby i zdolności, dlatego nie można od wszystkich wymagać jednakowych wyników, osiągnięć oraz rezultatów. Zajęcia, czy też sam sposób wychowania opiera się w dużej mierze na humanistycznym podejściu opatrzonym duchem miłości oraz tolerancji. Większość kompetencji podopieczny ma zdobyć stosując metodę prób i błędów oraz doznawania własnych doświadczeń.

Ursus przedszkole – możliwość swobodnego wyboru

Ze względu na to, że Ursus przedszkole swoje metody nauczania opiera na założeniach Marii Montessori, duża uwaga przykładana jest do możliwości wyboru przez dziecko. Tyczy się to jednakowo ustalenia samodzielnego tempa pracy, materiałów, z jakich chce korzystać w trakcie przeprowadzanych zajęć, czy samej formy pracy. Nie należy zapominać tutaj również o zasadach, które opierają się, chociażby na zachowaniu porządku, czy treningu samokontroli. Pedagodzy opiekujący się dziećmi każdego dnia zwracają szczególną uwagę do rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności w sposób naturalny posiłkując się pomocami do kształcenia zmysłów, matematyki, nauki języka ojczystego, czy ćwiczeń elementów dnia codziennego.

Niepubliczne przedszkole Warszawa Ursus

Niepubliczne przedszkole Warszawa Ursus to dogodnie położona placówka, w której twoje dziecko znajdzie przestrzeń do samorozwoju i ćwiczenia poszczególnych umiejętności. Wszystkie sale zostały przystosowane do potrzeb młodego człowieka tak, aby zapewnić mu łatwy dostęp do wszelkich niezbędnych materiałów oraz innych niezbędnych elementów, jakich potrzebuje. Istotnym założeniem jest również brak tradycyjnych zabawek, które zostały wymienione na kreatywne materiały mające na celu stymulację umysłu.

Galeria placówki

Aktualne rekrutacje

Wypełnij ankietę rekrutacyjną