TERMINY I ETAPY REKRUTACJI:

  • do 11.03.2022 r.    przesyłanie przez Rodziców formularzy zgłoszeniowych dostępnych             na stronie internetowej
  • 15.03.2022 r.         SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW, którzy wysłali zgłoszenie dziecka-PRZEDSZKOLE CIERLICKA
  • 17.03.2022 r.         SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA RODZICÓW, którzy wysłali zgłoszenie dziecka-PRZEDSZKOLE WŁOCHY
  • 19.03.2022 r.         ZAJĘCIA OTWARTE DLA DZIECI zgłoszonych przez Rodziców
  • 23.03.2022 r.         postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjnej
  • 24.03.2022 r.         INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI
  • 03-01.04.2022 r.  USTALANE INDYWIDUALNIE SPOTKANIA Z RODZICAMI, KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI,          PODPISYWANIE UMÓW