W edukacji montessoriańskiej lekcje prowadzone są przeważnie w małych grupach, dzięki czemu dzieci akurat zainteresowane danym tematem mogą go bardziej zgłębiać, a dzieci, które pracują wolniej mają więcej czasu na jego zrozumienie i przyswojenie. Zadaniem nauczyciela jest taki dobór materiału dydaktycznego by nie był on zbyt łatwy, ani zbyt trudny dla dziecka. W szkole tradycyjnej nauczyciel jest osobą narzucająca dyscyplinę, a zadaniem ucznia jest podążanie za nauczycielem. W szkole montessoriańskiej jest odwrotnie. Metoda Montessori wspiera samodzielność i samodyscyplinę dziecka oraz pomaga mu rozwijać własne zainteresowania. W konwencjonalnej szkole podstawowej nauczyciel referuje temat, co dodatkowo przy pomocy podręcznika prowadzić ma do zrozumienia i zapamiętania wiedzy. W Montessori dziecko samo zdobywa wiedzę poprzez pracę z określonym materiałem dydaktycznym. Po szkole Montessori dzieci są lepiej przygotowane do życia, ponieważ edukacja w szkole montessoriańskiej rozwija przede wszystkim pewność siebie, motywację wewnętrzną i kreatywność. Dzieci respektują zewnętrzne autorytety, dobrze funkcjonują w społeczeństwie, szanują innych ludzi, ponieważ w szkole dorośli odnoszą się do nich z szacunkiem.

Szkoła oferuje wyjątkowy, niestandardowy, żywy program nauczania, który rozwija umiejętność samodzielnego myślenia, a także uczy tworzenia projektów, wzajemnej komunikacji i prezentacji; program wzbogacony o wiele interesujących form aktywnego rozwoju i zajęcia poza murami budynku szkolnego. Nasi Uczniowie mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody, kultury i nauki podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, wyjść do różnych, ciekawych miejsc czy obiektów.

  • I ETAP EDUKACYJNY obejmuje klasy I – III szkoły podstawowej – edukację wczesnoszkolną realizowaną w formie kształcenia zintegrowanego;

Celem ogólnym I etapu edukacji wczesnoszkolnej  jest dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku w poznawaniu i rozumieniu świata, radzeniu sobie w codziennych czynnościach i wyzwaniach oraz do przekazania i nabycia przez Uczniów wiadomości  niezbędnych do kontynuowania nauki w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

W ramach edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnione są następujące obszary:

– edukacja polonistyczna – edukacja matematyczna
– codzienny język angielski – zajęcia komputerowe
– edukacja muzyczna – zajęcia techniczne
– edukacja plastyczna – zajęcia kulinarne
– edukacja społeczna – wychowanie fizyczne
– edukacja przyrodnicza – katecheza Dobrego Pasterza

 

Wszystkie obszary realizowane są na bazie materiału i pomocy montessoriańskich, które tworzą logicznie uporządkowaną całość programową.

Szkoła realizuje autorski program edukacyjny dający uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju i odkrywania świata…

Zajęcia realizowane są w przyjaznym otoczeniu, które zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi dr Marii Montessori.

W szkole uczniowie zdobywają umiejętności pomagające im w poznawaniu i rozumienie świata poprzez czytanie literatury, odkrywanie zasad fizyki, matematyki, chemii oraz obserwację świata przyrody, a także wzbogacanie wiedzy z zakresu kultury i historii. Poza zajęciami w szkole, raz w tygodniu organizowana jest nauka pływania na basenie w Ursusie. W programie edukacyjnym Montessori, została ujęta podstawa programowa przewidziana dla szkół podstawowych.

Godziny otwarcia:

Dzieci można przywozić do szkoły pomiędzy 7:30 – 8:30 a odbierać do godziny 14.30 lub 17:30, w zależności od wybranego wariantu.
Kształcenie specjalne odbywa się do godz. 14.30.

Opłaty:

Wpisowe: 1.700,00 zł  (jednorazowa bezzwrotna opłata na cały okres edukacji w klasach I-VIII)

Czesne:

wariant do godz. 14:30 -1595,00 zł (od IX’24r. 1760,00zł)
wariant do godz. 17:30 – 1925,00 zł (od IX’24r. 2120,00zł)

Wyżywienie:

iKuchnia jest wirtualną platformą, która współpracuje z firmą cateringową Marianna. Dzięki niej można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis skonstruowany jest w prosty i przejrzysty sposób, a jego obsługa jest przyjazna dla użytkownika. W razie jakichkolwiek problemów i pytań, służymy pomocą:

e-mail: ikuchnia@ikuchnia.com.pl,

tel: 733 301 522, 575 067 228

 

Pliki do pobrania:

instrukcja obsługi aplikacji

zgoda medyczna

 

Galeria placówki

Aktualne rekrutacje

Wypełnij ankietę rekrutacyjną