TERMINY I ETAPY REKRUTACJI:

  • do 20.02.2022 r.   przesyłanie przez Rodziców formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej
  • 22.02.2022 r.          SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW, którzy wysłali zgłoszenie dziecka
  • 26.02.2022 r.          ZAJĘCIA OTWARTE DLA KANDYDATÓW zgłoszonych przez Rodziców
  • 03.03.2022 r.           postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjnej
  • 04.03.2022 r.           INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI
  • 07-11.03.2022 r.     SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI, KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI,PODPISYWANIE UMÓW