TERMINY I ETAPY REKRUTACJI:

  – do 24 lutego 2023 r. (piątek) przesyłanie przez Rodziców formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej

  – 01 marca 2023 r. (środa) SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW, którzy wysłali zgłoszenie dziecka

  – 04 marca 2023 r. (sobota) ZAJĘCIA OTWARTE DLA KANDYDATÓW zgłoszonych przez Rodziców

  – 06-07 marca 2023 r. (poniedziałek/wtorek) postępowanie kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjnej

  – 08 marca 2023 r. (środa)  INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

  – 09-15 marca 2023 r.     SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI,              

                                                  KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI,PODPISYWANIE UMÓW

 

                                                                     DO ZOBACZENIA 🙂