Porozumienie bez Przemocy (PbP) ang. Nonviolent Communication (NVC) to sposób komunikacji, znany również jako: Język Serca, Empatyczna Komunikacja, Konstruktywna Komunikacja.

NVC umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspakaja potrzeby rozmówców w sposób pokojowy ? stąd w nazwie metody słowa bez przemocy. Celem NVC jest stworzenie wysokiej jakości kontaktu z innymi ludźmi i z sobą samym.

 

Ważny jest dla nas rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, rodziców i nauczycieli dlatego w Elipsoidzie są cyklicznie lub stale prowadzone:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne, społeczne w tym komunikacyjne dla dzieci
  • radzenie sobie z emocjami
  • skuteczna, empatyczna komunikacja
  • rozwiązywanie konfliktów
 • Grupa empatii dla rodziców i nauczycieli – Społeczność ucząca się i praktykująca komunikację empatyczną opartą o Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga.
 • Warsztaty dla rodziców
  • Jak rozmawiać z dzieckiem aby się wzajemnie słyszeć i rozumieć i motywować
  • Radzenie sobie z emocjami we wzajemnych relacjach z dzieckiem
  • Jak rozwiązywać konflikty aby obie strony były wygrane.
 • Projekt Szkoła z Mediacją
  • mediacje rówieśnicze- metoda rozwiązywania konfliktów w szkole polegająca na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora- ucznia
  • mediacja sporów i konfliktów między dorosłymi (rodzicami, nauczycielami), a uczniami przez wykwalifikowanego mediatora
  • mediacja sporów i konfliktów między dorosłymi członkami społeczności szkolnej przez wykwalifikowanego mediatora.

 

Porozumienie bez Przemocy do dążenie do pokojowego rozwiązywania nawet najtrudniejszych spraw, w których emocje sięgają zenitu. Bliskie jest też na zaproszenie Marii Montessori:

„Proszę Was kochane dzieci, które wszystko potraficie, abyście razem ze mną budowały pokój na całym świecie i pomiędzy ludźmi”