Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Elipsoida oraz Integracyjne Niepubliczne Przedszkola Montessori Elipsoida dążą do zapewniania dzieciom harmonijnego otoczenia, w którym wszystko istnieje i funkcjonuje we właściwej proporcji, a naturalny rytm wzrastania stwarza dzieciom najlepsze możliwości rozwoju.

Rozwój wewnętrzny, w ramach którego dziecko samo reguluje swoją twórczą aktywność, a w efekcie zyskuje umiejętność przetwarzania wiedzy gwarantuje postępy w nauce na miarę swoich możliwości i zdobywanie kolejnych szczebli umiejętności.

Szkoła i przedszkola tworzone przez nas z sercem i rozmysłem, zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori mają na celu wszechstronne przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie.

Każda osoba w naszej szkolnej i przedszkolnej społeczności jest dla nas równie ważna w każdej sferze swojego rozwoju.