Zespół

Zespół Elipsoidy wykonuje swoją pracę z niezwykłą pasją, wkładając w nią swoje serce i zaangażowanie.

Kadrę placówek Elipsoida tworzy zespół wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę oraz zespół wykwalifikowanych pracowników niepedagogicznych, dbających o organizację i funkcjonowanie placówek.

Nauczyciele wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci na każdym etapie edukacyjnym mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. Zajęcia odbywają się w małych grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka, zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w spotkaniach metodycznych, kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Aktualności

lornetka.png

Projekt Jajo

Inkubator, odchowalnik i kacznik gotowe czekają na nowych lokatorów, już wkrótce wylęg piskląt kaczych online.

Warsztaty „Mini Wysypisko”

Warsztaty Archeologiczne

W szkole trwa pasjonująca podróż w czasie dzięki regularnym zajęciom archeologicznym.