Proces dydaktyczny

Materiał Montessori dostosowany jest do wieku dzieci, faz ich rozwoju, możliwości i zainteresowań.

Pedagogika montessoriańska bazuje na pracy ze specjalnymi pomocami. Jest to jeden z najbogatszych w pomoce systemów nauczania przedszkolnego i szkolnego na świecie. Pomoce te są logicznie ze sobą powiązane, stanowią komplementarną całość. Każda z pomocy zawiera możliwość samokontroli, a zatem sprawdzenia przez samo dziecko czy daną pracę wykonało dobrze, czy źle, gdzie wystąpiła pomyłka i jak naprawić popełniony błąd. Każda pomoc dydaktyczna ma swoje stałe miejsce, każda występuje tylko w jednym egzemplarzu, według zasady, że wszystko we wszechświecie jest jedno, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Opracowany materiał jest materiałem rozwojowym, przy czym, nie tylko chodzi o rozwój intelektualny dziecka, ale o rozwój całej jego osobowości, który dokonuje się dzięki osobistemu doświadczaniu.

„Kiedy mówimy o otoczeniu, mamy na myśli wszystko to, co dziecko może swobodnie w nim wybrać i używać w takim stopniu, w jakim tego pragnie, to znaczy odpowiednio do swoich predyspozycji i swoich potrzeb”

- M. Montessori

Aktualności

lornetka.png

Projekt Jajo

Inkubator, odchowalnik i kacznik gotowe czekają na nowych lokatorów, już wkrótce wylęg piskląt kaczych online.

Warsztaty „Mini Wysypisko”

Warsztaty Archeologiczne

W szkole trwa pasjonująca podróż w czasie dzięki regularnym zajęciom archeologicznym.