Nauczyciel Montessori przygotowuje otoczenie w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, zgodnie z fazami rozwoju w których się aktualnie znajdują. Ma przede wszystkim zadbać o ład i porządek wśród przedmiotów, troszczyć się o nie. Pokazuje dzieciom jak korzystać z pomocy rozwojowych. Daje odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skrywa się przed tym, które znalazło.

Nauczyciel Montessori:

– obserwuje dzieci i zważa, by ich siły nie rozpraszały się nadaremnie, gdy któreś nie może znaleźć potrzebnego przedmiotu albo potrzebuje pomocy;

– spieszy tam, dokąd go dziecko wzywa;

– słucha i odpowiada, kiedy go dziecko o to poprosi;

– szanuje dziecko wykonujące pracę i nie przerywa mu;

– szanuje dziecko, które popełnia błędy;

– szanuje dziecko, które odpoczywa i przygląda się, jak inni pracują: nie przeszkadza, nie woła i nie zmusza do pracy;

– niestrudzenie próbuje dziecku, które popełnia błędy, podsuwać to, co już raz odrzuciło.

Cele te osiąga ożywiając otoczenie swoją troskliwością, rozważnym milczeniem, łagodnym słowem.

?Pomóż mi samemu to zrobić!? M. Montessori