1. ZASADA SWOBODY WYBORU RODZAJU PRACY – dziecko świadomie wybiera materiał z jakim będzie pracować, zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu, co pozwala na rozwój, a także na korzystanie z wolności.
  2. ZASADA SWOBODY WYBORU CZASU PRACY – dziecko wybiera tempo pracy ze względu na swoje fazy chłonności, musi być gotowe na pracę.
  3. ZASADA SWOBODY WYBORU MIEJSCA PRACY – dziecko samo wybiera miejsce swojego działania z uwzględnieniem najdogodniejszego dla siebie światła, atmosfery i wygody pracy; oczywiście czyni to zawsze pod rozsądnym i czujnym okiem nauczyciela;
  4. ZASADA SWOBODY WYBORU FORMY PRACY – na początku dziecku prezentowana jest lekcja podstawowa, tak by następnie mogło Ono pracować samodzielnie; dziecko ma bezwzględne prawo do ciszy i pracy, tak długo, jak ta wydaje mu się atrakcyjna;
  5. ZASADA PORZĄDKU – dziecko odkłada zawsze pomoc na niezmiennie ustalone miejsce; obowiązuje je szacunek do przedmiotu, dbanie o otoczenie (uporządkowane, przestronne, estetyczne, praktyczne) zgodnie z zasadą: ?Porządek w otoczeniu ? porządek w sercu?;
  6. ZASADA IZOLOWANIA I STOPNIOWANIA TRUDNOŚCI – dziecko zaczyna pracę z łatwymi pomocami stopniowo sięgając po coraz trudniejsze, co umożliwia mu poznanie nowych pojęć i znaczenia słów;
  7. ZASADA TRANSFERU – wszystkie pomoce montessoriańskie są spójnym ?łańcuchem treści?, co oznacza, że każda pomoc zawiera elementy poprzedniej. Ważne jest aby dziecko potrafiło przenieść zastosowanie pomocy na życie codzienne;
  8. ZASADA WŁASNEGO DZIAŁANIA I POWTARZANIA – tylko systematyczne ćwiczenia pozwalają na sprawne wykonywanie zadania; skoro dziecko powtarza daną czynność czuje taką potrzebę i zawsze odkrywa coś nowego;
  9. ZASADA OGRANICZENIA – dziecko ma do dyspozycji każdy materiał w jednym egzemplarzu; Ważne jednak by pracowało w poszanowaniu zasad ogólnych ale również nie przeszkadzało w pracy innym ? METODA PARTNERSKA;
  10. ZASADA SAMOKONTROLI – dziecko samodzielnie sprawdza poprawność wykonanego zadania, dostrzega ewentualny błąd i szuka sposobu naprawienia go.