Integracja

Integracja to współdziałanie w jednej grupie/klasie dzieci o standardowych potrzebach edukacyjnych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci neurotypowych i dzieci ze spektrum autyzmu, najczęściej z Zespołem Aspergera ale też innymi wyzwaniami rozwojowymi, jak Zespół Downa. Dzięki wspólnemu wzrastaniu, uczeniu się od siebie wzajemnie, dzieci nabywają oprócz edukacji akademickiej, zdolność do porozumienia z różnymi osobami w różnych sytuacjach społecznych. Wierzymy, że jest to inwestycja nie tylko tu i teraz ale na całe życie, które stoi przed naszymi elipsoidowymi dziećmi i uczniami.

Katecheza Dobrego Pasterza

Katecheza Dobrego Pasterza swoją formacją obejmuje dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Została stworzona ponad pięćdziesiąt lat temu przez włoską biblistkę Sofię Cavalletti oraz nauczycielkę montessori Giannę Gobbi, które oparły metodę katechezy na pedagogice Marii Montessori. Katecheza Dobrego Pasterza odwołuje się do rzeczywistości religijnej, przybliżając dziecku znaki i gesty liturgiczne oraz przypowieści biblijne wraz z historią zbawczą (w centrum katechezy znajdują się msza święta oraz Słowo Boże).

Porozumienie bez przemocy NVC

„Prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą ich potrzeby i system wartości. U podstaw procesu Nonviolent Communication jest pełne respektu traktowanie innych ludzi, które daje nam szansę na nawiązanie pomiędzy nimi współpracy.”
Marshall Rosenberg

Edukacja Montessori

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”. M. Montessori