Menu

Proces dydaktyczny

Organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu elipsoida - jego istota i specyfika.

Pedagogika Montessori polega na odmienności procesu wychowawczo-dydaktycznego od tradycyjnego. Nie gra tu roli ani czas, ani kolejność przyswajanych treści.

To czym dziecko się zajmuje, wynika z jego zainteresowań i potrzeb. Dziecko jest najważniejsze, ono samo wie czego pragnie się uczyć. Nie musi realizować pragnień dorosłych, którzy stworzyli Program Nauczania Przedszkolnego, tylko swój własny, indywidualny plan. Praktyka Pedagogiczna Montessori udowadnia, że dzieci nie tylko realizują w ten sposób Podstawę Programową ale także treści wykraczające daleko poza obszar konwencjonalnej Edukacji Przedszkolnej.

Pedagogika montessoriańska bazuje na pracy ze specjalnymi pomocami. Jest to jeden z najbogatszych w pomoce systemów nauczania przedszkolnego i szkolnego na świecie. Pomoce te są logicznie ze sobą powiązane, stanowią komplementarną całość. Każda z pomocy zawiera możliwość samokontroli, a zatem sprawdzenia przez samo dziecko czy daną pracę wykonało dobrze, czy źle, gdzie wystąpiła pomyłka i jak naprawić popełniony błąd. Każda pomoc dydaktyczna ma swoje stałe miejsce, każda występuje tylko w jednym egzemplarzu, według zasady, że wszystko we wszechświecie jest jedno, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Opracowany materiał jest materiałem rozwojowym, przy czym, nie tylko chodzi o rozwój intelektualny dziecka, ale o rozwój całej jego osobowości, który dokonuje się dzięki osobistemu doświadczaniu.

Materiał ten jest dostosowany do faz rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i można go podzielić na kilka grup związanych z:

  • pomocami do ćwiczenia codziennego dnia
  • pomocami do kształcenia zmysłów
  • pomocami do matematyki
  • pomocami do nauki języka
  • pomocami do kultury
  • pomocami do wychowania religijnego (opartego na katolickim kalendarzu Świąt i na Biblii)

 

Otoczenie:

W przedszkolu nie ma więc typowych zabawek, tylko wspomniany wcześniej, materiał rozwojowy Montessori, z którym dzieci pracują. Pomoce są dostosowane do ich wieku, możliwości i zainteresowań. Sale są tak urządzone by dzieci miały łatwy dostęp do wszystkiego czego potrzebują, a jednocześnie żeby było to dla nich bezpieczne. Pomoce dobieramy tak, by towarzyszyły rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dziecka, stymulowały jego poczynania i zarazem wprowadzały dziecko w kulturę i cywilizację. I na odwrót: mają one dawać dziecku środki i metody do rozszyfrowania rzeczywistości. Dziecko musi ją zrozumieć, aby móc w niej swobodnie i odpowiedzialnie działać.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry