Menu

Nauczyciel Montessori

... jest odpowiedzialny za przygotowanie otoczenia w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, zgodnie z fazami rozwoju w których się aktualnie znajdują, ale przede wszystkim z należytą troską, ma dbać o ład i porządek wśród pomocy. Ma przede wszystkim zadbać o ład i porządek wśród przedmiotów, troszczyć się o nie. Musi nauczyć dzieci korzystania z pomocy rozwojowych, dokładnie pokazać, jak przebiega ćwiczenie codziennych praktycznych umiejętności. Nauczyciel ma być aktywny, kiedy wprowadza dziecko w związki z otoczeniem. Ma być pasywny, kiedy relacja ta się już nawiązała. Musi obserwować dzieci i zważać, by ich siły nie rozpraszały się nadaremnie, gdy któreś nie może znaleźć potrzebnego przedmiotu albo potrzebuje pomocy. Musi spieszyć tam, dokąd go dziecko wzywa. Musi słuchać i odpowiedzieć, kiedy go dziecko o to poprosi. Musi okazać szacunek dziecku wykonującemu pracę i nie przerywać mu. Musi okazać szacunek dziecku, które popełnia błędy i nie poprawiać go. Musi okazać szacunek dziecku, które odpoczywa i przygląda się, jak inni pracują: nie przeszkadzać mu, nie wołać i nie zmuszać do pracy. Musi jednak niestrudzenie próbować dziecku, które popełnia błędy, podsuwać to, co już raz odrzuciło. A osiągnie ten cel ożywiając otoczenie swoją troskliwością: rozważnym milczeniem, łagodnym słowem, obecnością kogoś kto kocha. Nauczyciel musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło. Nauczyciel powinien, więc kochać dziecko, wpływać na nie zachęcająco i motywująco, dawać pomoc w dochodzeniu do samodzielności.

Montessori cytuje tu słowa pewnego dziecka:

..."Pomóż mi samemu to zrobić!"

być autorytetem fachowym i osobistym obserwować dziecko z naukową ścisłością pogłębiać wiedzę naukową na temat dziecka i stale się dokształcać chcieć i umieć wciąż na nowo kształtować otoczenie dziecka, odpowiednio do zainteresowań małego człowieka i wymagań życia, zapewnić spokój i porządek, warunki niezbędne dla polaryzacji uwagi, kierować i wychowywać pośrednio, i wreszcie zawsze umożliwiać dziecku swobodny wybór zajęcia. Obserwacja jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem. Nauczyciel ma trudne zadanie do wykonania. Maria Montessori pragnęła, żeby każdy nauczyciel przed rozpoczęciem pracy odmówił modlitwę, którą sama sformułowała i ujęła w formie inwokacji: Pomóż mi, o Panie, zgłębić tajemnicę dziecka, abym je poznał, pokochał i mógł mu służyć, postępując zgodnie z Twoimi prawami sprawiedliwości i Twoją Bożą wolą.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry